Velkommen til Arendal Handelsstands Sangforening

Arendal Handelsstands Sangforening er en livskraftig og humørfylt forening med et halvt hundre aktive sangere med stor sangerglede.

Herrene øver èn gang i uken, og synes selv de synger bedre enn noen sinne. Og det er ikke dårlig siden dette koret har eksistert siden 1928.

Navnet skulle kanskje tilsi at sangforeningen kun består av kremmere, men det stemmer ikke. Faktisk er de fleste yrker representert.

Koret har egentlig intet akutt rekrutteringsproblem, men fordi hårmankene til noen av medlemmene har begynt å gråne, og sågar falle av, er ikke koret fremmed for rekruttering av voksene ungdommer med sangstemme og godt humør.

Koret har gitt ut 2 CD-er, og deltar hvert år på ulike arrangementer i Arendal.

I de senere år har sangforeningen vært på flere turer til utlandet, bl.a. til Danmark og USA

Comments are closed